Čas je pán všemocný a ukáže aj vám,
To, že nie je dobré kráčať cestou stále sám,
Čas je pán všemocný a ukáže aj vám,
Že byť sviňa nie je fajn.

Čas ten vám ukáže, že všetko sa raz vyjaví
A teba bezmocného v tvojom klamstve zastaví,
Čas ti ukáže, že vôľou aj tak všetko zdoláš
A hlavou všetko prekonáš.

Čas ti ukáže, či priateľstvo vždy vydrží,
Alebo ti dobrý priateľ bodne nožík do ramena,
Čas jediný bolesti tvojej duše vylieči
A ukáže ti nový cieľ.

Čas ako jediný život ľahko zastaví,
Ukáže ti, čo je smrť a dobre na ňu pripraví,
Čas ako jediný tu značku hanby vymaže -
Pokoj tvojej duši dá!