V tísni měřím chůzí své ještěří knížectví
dům bez dveří ze skel nízký
Jsou ti kteří vlídně klíč mi svěří k tíži
s níž pták soutěží s deštěm písní hloub?

Dlouze strží bloudím důvod střežím důsledný
sním o věžích téměř kolmých
Své nezdržím Střídmě kraj odměním úrodný
víc nasněží na přespolní

jdou přísní Přítmím míří k mřížím

Mí nejbližší vstoupí Ctí příměří Zdůstojní
Zvon do vteřin mírně zvolní
Trůn svou zdobím kůží Plášť rozložím průhledný
smím nepřežít dvůr je svolný

Proud v loužích vnímám S vážnou tváří

zpívám
Kroužím
louží
s vážnou
tváří
Spílám
sílám
Nepřestávám