Stmívá se nám dřív
Stín váže rázem stín
Váhá sen - motýl
Slétá k nám jen díl
Dej mi spát
když bát se nedá
Kůže tvá
pouští tichá
Sám je klín
Proletím opuštěně tvou náručí
Mezi boky mám kámen slávy
Stínům gesta rozehrávám sám
Úspěch mezi nimi má den
Spí bůh
cesta do neznáma hloub
Stále padá do lůna hráz
Bude duše má
Z ráhna slétat níž
na jinou duši nevinnou
Bude duše má
vránou léta spíš
Co létá za jinou
Stmívá se nám dřív
Stín váže rázem stín
Váháš říct co víš
Odpouštíš a pryč je odpolední žár
Bude duše má
Z ráhna slétat níž
na jinou duši nevinnou
Bude duše má
vránou léta spíš
Co létá za jinou
Stmívá se nám dřív
Stín váže rázem stín
Váháš říct co víš
Že předstírám
Vím
Pryč je odpolední žár