Psy kulawe
stroją drogi
diabeł dziewkom
plącze nogi
drzewa kwiatom
kwiaty cierniom
po marzeniach
trupy biegną

taki pejzaż
taki pejzaż
taki pejzaż
taki pejzaż

nieraz zbrodniarz
łzą zapłacze
ślepy żebrak
znajdzie pracę
błędny ognik
ciemny paróg
bosy rycerz
złoty laur

taki pejzaż
taki pejzaż
taki pejzaż
taki pejzaż

wiatry wieją
sosny krzywe
nieprzydatne
lecz prawdziwe

grajek piosnkę
z nich wyładzi
snem napoi
gwiazdkę zdradzi
będzie pejzaż
śpiewny rzewny

taki pejzaż
taki pejzaż

grajek piosnkę
z nich wyładzi
snem napoi
gwiazdkę zdradzi
taki pejzaż
taki pejzaż
taki pejzaż
taki pejzaż